2013-04-22 Teismo leidimų išdavimo tvarką naudinga žinoti visiems

Gyventojams, norintiems parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą ir turintiems nepilnamečių vaikų, tenka kreiptis į teismą leidimo. Tinkamai parengti ir teismui pateikti dokumentai gali pagreitinti leidimo gavimo procesą ir sutaupyti pareiškėjo laiką.

 Svarbu pateikti visus reikalingus dokumentus

 

Civilinio proceso kodeksas ir kiti teisės aktai numato, kad prašymai dėl teismo leidimų veiksmams atlikti išdavimo, pareiškimų ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo klausimai nagrinėjami supaprastinto proceso tvarka.

 

Pareiškėjai prašymus teismui pateikia kartu su dokumentais. Prašymai yra nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, t.y. nekviečiant pareiškėjų į teismo posėdį. Esant būtinybei, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, teismas gali nuspręsti nagrinėti prašymus žodinio proceso tvarka. Tokiu atveju pareiškėjai yra kviečiami į teismo posėdį.

 

Prašymai dėl teismo leidimo išdavimo turėtų būti išnagrinėjami nė vėliau kaip per penkias dienas nuo jų priėmimo dienos.

 

„Supaprastinto proceso esmė yra ta, kad klausimas dėl prašymo patenkinimo sprendžiamas greitai tačiau yra svarbus momentas – jei trūksta reikalingo dokumento, remdamasis Civilinio proceso nuostatomis, teismas prašymo nesvarsto. Tuomet vėl užsisuka naujas ratas. Štai kodėl žmogui labai svarbu žinoti, kokius dokumentus reikia pateikti“, – sakė Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkė Rita Dambrauskaitė.

 

 

Atsižvelgiama į nepilnamečio interesus

 

Paprastai teismo leidimai yra reikalingi tuo atveju, kai pareiškėjai, turintys nepilnamečių vaikų, nori parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą bankui ar kitaip suvaržyti teisę į perleidžiamą turtą. Taip pat teismo leidimus privalu gauti parduodant ar kitaip perleidžiant turtą, priklausantį asmeniui, kuriam yra nustatyta globa ir paskirtas globėjas.

 

Kai sprendžiamas leidimo išdavimo klausimas, susijęs su vaiko teisėmis, atsižvelgiama išimtinai į vaiko interesus. Kreipiantis leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, pareiškėjai turėtų pateikti prašymą, kuriame nurodyta, kodėl nekilnojamasis turtas yra parduodamas, kur nepilnamečiai vaikai gyvens po sandorio sudarymo.

 

Teismo leidimai yra reikalingi ir tuo atveju, kai  nepilnamečiai įgyja paveldėjimo teisę. Tuomet vaikų tėvai, atstovaudami jų interesams, kreipiasi į teismą dėl leidimo priimti palikimą arba jo atsisakyti.


Supaprastinto proceso tvarka taip pat nagrinėjami prašymai dėl vidutinės priežiūros priemonių taikymo nepilnamečiams. Pavyzdžiui, kai vaiko teisių apsaugos skyrius kreipiasi į teismą dėl  įpareigojimo taikymo nepilnamečiui, kad šis būtų ugdomas ir prižiūrimas vaikų socializacijos centre. Paprastai šie prašymai yra nagrinėjami žodinio proceso tvarka.

 

 

 

Priklauso ir nuo ekonominės situacijos

 

Praėjusiais metais Panevėžio miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėti  398 prašymai dėl teismo leidimų išdavimo, pareiškimų, turto administravimo ir paveldėjimo procedūrų taikymo.

 

Pastebėta tendencija, kad prašymų mažėja: 2011 metais buvo išnagrinėta 416, 2010 metais – 453, 2009 metais – 384, 2008 metais – 827,  2007 metais – 1263 prašymai.  

 

„Prašymų dėl leidimų išdavimo skaičiaus mažėjimą lėmė ir ekonominė situacija. Iki finansinės krizės buvo aktyvi nekilnojamojo turto rinka, žmonės pardavinėjo ir pirko butus, namus, tad ir prašymų dėl leidimo parduoti būstą sulaukdavome šimtais. Po 2008 metų, kai ekonomiką supurtė krizė, prašymų dėl nekilnojamojo turto pardavimo ženkliai sumažėjo“, – sakė Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkė.

 

 

Prašymas parduoti būstą

 

Įvertinus praėjusiais metais pateiktus prašymus dėl teismo leidimų išdavimo, matyti, kad vis dar pasitaiko atvejų, kai pareiškėjai nepateikia visų duomenų, kurie yra reikalingi prašymui svarstyti. Toliau pateikta informacija turėtų pagelbėti visiems, kurie ketina kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo.

 

Pareiškėjas prie prašymo išduoti teismo leidimą parduoti nekilnojamąjį turtą turėtų teismui pateikti šiuos dokumentus: nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus (kartu su originalais), pareiškėjų santuokos liudijimus (kartu su originalu), nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus (išrašus iš Registrų centro), vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą (miesto gyventojai pateikia pažymą iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus, rajono gyventojai – iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus).

 

Taip pat būtina pateikti įrodymus apie būsimo sandorio sąlygas. Tai gali būti preliminari nekilnojamojo turto įsigijimo sutartis, kuri paprastai sudaroma įsigyjant kitą gyvenamąją patalpą. Tokia sutartis būtų kaip įrodymas, kad nepilnamečiams vaikams bus sudarytos tinkamos gyvenimo ir mokymosi sąlygos.

 

Jeigu pareiškėjai nėra sudarę preliminarios sutarties, prie prašymų dėl buto pardavimo gali būti pateikiamas kitų asmenų notariškai patvirtintas sutikimas, kad jie suteikia pareiškėjams ir jų nepilnamečiams vaikams galimybę gyventi jiems priklausančioje patalpoje. 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad toks sutikimas turi būti patvirtintas notariškai ir abiejų asmenų, kuriems nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas (butas, gyvenamasis namas ar pan.), taip pat pateikiami nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai (išrašai iš Registrų centro).

 

 

 

Prašymas įkeisti nekilnojamąjį turtą

                         

Prie prašymo įkeisti nekilnojamąjį turtą turėtų būti pateikiami šie dokumentai: nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai (kartu su originalais), pareiškėjų santuokos liudijimas (kartu su originalu), nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai (išrašai iš Registrų centro), vaiko teisių apsaugos skyriaus pažyma (miesto gyventojai pateikia pažymas iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus, rajono gyventojai –  iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus).

 

Taip pat pareiškėjas turi pateikti įrodymus apie suteikiamą kreditą, jo dydį ir kitas sąlygas (tai gali būti  banko sprendimas suteikti pareiškėjams paskolą konkrečiam daiktui įsigyti). Prie prašymo būtina pateikti įrodymus apie pareiškėjų gaunamas pajamas (pažymas apie darbo užmokestį, pažymas apie gaunamas pašalpas, jei jos pareiškėjams mokamos ir t.t.).

                         

Dažnai pasitaiko atveju, kai pareiškėjai, turintys nuosavybės teise priklausančius kelis butus, kreipiasi dėl teismo leidimo išdavimo įkeisti nekilnojamąjį turtą. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal Civilinio kodekso nuostatas, šeimos turtu laikomas turtas, nuosavybės teise priklausantis vienam arba abiem sutuoktiniams, t.y. šeimos gyvenamoji patalpa.

 

Jeigu pareiškėjai turi kelias jiems nuosavybes teise priklausančias gyvenamąsias patalpas, tik viena iš jų laikoma šeimos gyvenamąją patalpa ir tik tokiai patalpai yra reikalingas teismo leidimas.

Faktą, kad tai yra šeimos gyvenamoji patalpa, sutuoktiniai gali panaudoti tik tada, jeigu

šis nekilnojamasis turtas yra įregistruotas viešame registre kaip šeimos turtas.

 

 

Kai nepilnamečiai paveldi turtą

 

Kreipdamiesi  į teismą su prašymu dėl leidimo paveldėjimo procedūroms taikyti (palikimo priėmimo, atsisakymo nuo palikimo ir pan.), pareiškėjai turi pateikti šiuos dokumentus: nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus (kartu su originalais), mirties liudijimą (kartu su originalu), pareiškėjų santuokos liudijimą (kartu su originalu), paveldimo turto nuosavybės dokumentus (išrašus iš Registrų centro, „Regitros“).

 

Taip pat būtina vaiko teisių apsaugos skyriaus pažyma (miesto gyventojai pateikia iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus, rajono gyventojai – iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus).

 

Kartu su prašymu pareiškėjai turi pateikti ir įrodymus, turinčius įtakos sprendžiant klausimą dėl teismo leidimo išdavimo dėl palikimo procedūrų. Tai gali būti nuomonė apie palikimo priėmimą ar atsisakymą nuo palikimo, duomenys apie mirusiojo skolas ir pan.

 

 

Globotinio vardu parduodant turtą

                                                                                       

Prie prašymo išduoti teismo leidimą globotinio vardu parduoti ar kitaip perleisti ar suvaržyti turtą  turi būti pateikiami šie dokumentai: globos nustatymo ir globėjo skyrimo dokumentai (nutartis dėl globos nustatymo ir globėjo skyrimo), nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai (išrašai iš Registrų centro, „Regitros“).

 

Teismui reikia pateikti ir socialinės paramos skyriaus pažymą (miesto gyventojai pateikia iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus, rajono gyventojai  – iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus).

 

Atkreiptinas dėmesys, kad parduodant globotinio, kuris buvo pripažintas neveiksniu ir jam skirta globa, turtą prašyme dėl teismo leidimo išdavimo turi būti nurodyti visi suinteresuoti asmenys, pavyzdžiui, neveiksnaus asmens broliai, seserys ar tėvai.

 

Taip pat prie šio prašymo turi būti pridėti ir įrodymai, kokiu būdu bus naudojamos gautos lėšos už parduotą ar kitaip perleistą turtą. Tai gali būti dokumentas, įrodantis, kad atidaryta sąskaita globojamojo vardu ar pan.

 

Tinkamas visų reikiamų dokumentų pateikimas pareiškėjui užtikrins greitą teismo leidimo gavimą.